Wybierz produkt

  1. Obraz Drukowany

  2. Obraz z Twojego Zdjęcia

  3. Fototapeta

  4. Obraz Malowany

  5. Naklejki na Ściany

Regulamin

Terminowość dostaw

Niemal 100% przesyłek dociera do klientów w ciągu 24h od momentu wysyłki. Jeśli w tym czasie nie otrzymałeś zamówienia, prosimy o sprawdzenie statusu paczki podając numer listu przewozowego na stronie firmy kurierskiej DPD, Nr listu przewozowego oraz nr do kuriera wysyłamy w dniu nadania paczki za pomocą e-mail.


Uszkodzenia w transporcie

Należy zawsze sprawdzać otrzymany towar przy kurierze. Jeśli nie mają Państwo czasu na dokładne oględziny, można odebrać paczkę z adnotacją, że przesyłka budzi zastrzeżenia. W pole uwagi wpisz: "Paczka z wgniotami", "Przesyłka budzi zastrzeżenia - widoczne rozdarcia" itp. Sprawdź co podpisujesz!
Można też obok podpisu wpisać informację o zastrzeżeniach. Sugerujemy aby adnotacje wpisywać w pole UWAGI.

W przypadku gdy protokół szkody nie zostanie spisany lub zostanie spisany zbyt późno a podstawą reklamacji będą uszkodzenia mechaniczne - reklamacja może zostać odrzucona.

Uwagi i wnioski

Wszelkie uwagi na temat działania naszego serwisu i jakości obsługi, prosimy zgłaszać za pomocą:
- formularza kontaktowego,
poprzez pocztę e-mail na adres:
- sklep@picturesell.eu
lub telefonicznie - 697 777 930

14 dni na zwrot towaru

Jeżeli zakupiłeś towar w sklepie internetowym to masz prawo do zwrotu go, jeżeli od dostarczenia nie minęło 14 dni kalendarzowych. Towar musi zostać zwrócony NIEUŻYWANY. Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa kupujący.

Wcześniej należy skontaktować się ze sklepem internetowym pisząc maila na sklep@picturesell.eu

Po akcepracji reklamacji musisz na własny koszt wysłać paczkę reklamacyjną (dobrze zabezpieczoną) na adres FIDELI sp. z o.o. Żeromskiego 16, 64-200 Wolsztyn

Sklep w ciągu tych samych 14 dni powinien dokonać zwrotu płatności za towar. Powinien zwrócić Ci cenę towaru oraz koszty dostawy. Jeżeli nie wybrałeś podczas składania zamówienia najtańszej dostawy jaką udostępniał sprzedawca musisz liczyć się z tym, że różnica w kwocie pomiędzy najtańszą formą dostawy, a wybraną przez Ciebie może nie być zwrócona przez sprzedawcę.


Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru.

Pamiętaj, że ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będącej wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.

W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów konsument powinien obchodzić się z towarami w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie (pkt 47 preambuły Dyrektywy UE).

Obraz w którym została wkręcona zawieszka dołączona do obrazu = obraz używany!

W przypadku zamówienia fototapety według wymiaru klienta zastrzegamy sobie prawo do wyboru ilości elementów oraz ich rozmieszczenia, chyba że klient dokładnie zaznaczy z ilu elementów ma się składać.


Prawo do odstąpienia od umowy

 Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres FIDELI sp. z o.o., Żeromskiego 16, 64-200 Wolsztyn , adres email: sklep@picturesell.eu.

2. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w zd. 1 niniejszego rozdziału.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: FIDELI sp. z o.o. Żeromskiego 16, 64-200 Wolsztyn

4. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi Konsument, chyba, że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

7. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

• świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

• świadczeń, których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

• świadczeń, których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

• świadzeń, których przedmiotem są świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

• świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ


Miejscowość i data: ……………..………………

http://picturesell.eu/,

FIDELI sp. z o.o.
Żeromskiego 16
64-200 Wolsztyn


Dane Kupującego

Imię i nazwisko: ........................................................................................................

Adres: ........................................................................................................................

Telefon/e-mail: .........................................................................................................

Nr zamówienia: ........................................................................................................

Nr konta: ...................................................................................................................

Informacje o produktach

Nazwa produktu: .......................................................................................................

Data zakupu: .............................................................................................................

Wartość zakupionego produktu (wraz z kosztem dostawy): ..................................

Forma zapłaty: ...........................................................................................................

Data otrzymania produktu: .......................................................................................

Oświadczenia Kupującego
Zgodnie z obowiązującym powszechnie prawem odstępuję od umowy zawartej na odległość. W związku z tym proszę o dokonanie zwrotu wpłaconej przeze mnie należności na wskazany powyżej numer konta bankowego.
 
podpis Kupującego

.......................................


Polityka prywatności


Polityka Prywatności i Ochrona danych osobowych.

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu Sklepu http://picturesell.eu/

1. Administratorem danych jest Firma, zwana dalej „Sklepem Internetowym” jest FIDELI sp. z o.o. Żeromskiego 16, 64-200 Wolsztyn, NIP 923-168-73-78, REGON 301745365, który prowadzi działalność za pośrednictwem Sklepu http://picturesell.eu/. Baza danych została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Klientom dokonania zakupów na stronie WWW Sklepu.

2. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

3. Marketing bezpośredni własnych usług oraz monitorowania jakości usług Portalu jest możliwy po uzyskaniu ZGODY Klienta. Zgoda na przetwarzanie danych w celu opisanym w zdaniu poprzednim jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.

4. Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.

5.Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym lub w mailu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Klientem oraz zapewnienia, jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, dane Przedsiębiorcy, NIP.

6. Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia po zgłoszeniu Administratorowi, który dokonuje na życzenie Klienta modyfikacji lub całkowitego usunięcia danych.

7. Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

8. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa oraz zostały zgłoszone do bazy Generalnego Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych.


Realizacja zamówień


1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.

2. Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Kupujących do składania ofert.

3. Zamówienie zostaje złożone przez Kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego, za określoną tam cenę. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Kupującego, jeżeli Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.

4. Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Kupującemu. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce, sposób i koszt dostawy.

5. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Kupującego, Kupujący powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep Internetowy wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep Internetowy bez zbędnej zwłoki prześle Kupującemu skorygowaną treść proponowanej umowy.

6. Sklep Internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając Kupującemu kolejną wiadomość e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.

7. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

8. Klient składa zamówienie w następujący sposób:
• wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;
• podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy;
• wybór formy dostawy i płatności;
• zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „Potwierdzam i zamawiam”;
• wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta;
• zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie.

9. Zarejestrowani Klienci mają możliwość śledzić status realizacji zamówienia.

10. Zamówienia można składać również z pominięciem rejestracji na stronie internetowej Sklepu poprzez:
• wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@picturesell.eu;
• telefonicznie ,w godzinach pracy obsługi Sklepu dzwoniąc pod nr tel.: 697 777 930 tel

11. Klient, który skorzysta ze sposobów wskazanych w pkt. 10., pomijając stronę Sklepu ma obowiązek zapoznania się i akceptacji regulaminu przesłanego przez Sklep na podany przez Klienta adres email.

12. Klient korzystając z jednego ze sposobów złożenia zamówienia wskazanych w pkt. 11., powinien podać:
• nazwę, rozmiar i ilość produktów;
• imię i nazwisko odbiorcy;
• dokładny adres dostawy;
• numer telefonu kontaktowego;
• adres e-mail zamawiającego.

14. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

15. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:
• dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu;
• opis produktu;
• jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów;
• cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy (m.in. płatności i dostawy);
• formę dostawy – w tym termin, w którym nastąpi dostawa i jeżeli są jakiekolwiek ograniczenia dot. dostawy np. ciężaru bądź lokalizacji;
• sposób płatności;
• informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni;
• informację o prawie do rękojmi;

16. Sklep dopuszcza możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy.

Forma płatności


1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w formie:
• przelewu bankowego;
• płatność za pobraniem;

2. Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane do faktury VAT.

Ceny


1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie niezobowiązujące zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.

2. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu podawane są w złotych zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.

3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta, wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Potwierdzam i zamawiam” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

Dostawa


1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy dostępne na stronie Sklepu, są to:
• kurier DPD;
• odbiór osobisty.

2. Wysyłka następuje w ciągu dwóch dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia. W przypadku zamówień sprowadzanych na życzenie klienta czas dostawy ustalany jest w sposób indywidualny.

3. Termin dostawy to 30 dni, chyba, że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany kupujący może odstąpić od umowy.

4. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.

5. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sklep.

6. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

7. Towary dostarczane są na terenie Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej.